Όμιλοι 2016-2017

Ο συγκεκριμένος όμιλος φιλοδοξεί να αποτελέσει ταυτόχρονα εργαστήρι δημιουργικής γραφής και θεατρικό εργαστήρι. Το αναλυτικό πρόγραμμά του βασίζεται σε ιδέες και προτάσεις πολλών ανθρώπων: του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, του Σταύρου Γρόσδου, του Τζάνι Ροντάρι, του Νίκου Γκόβα, του Αουγκούτο Μπόαλ, της Σοφίας Νικολαΐδου, του Ανδρέα Καρακίτσιου, του Στάθη Βαλούκου, της Χριστίνας Kallas-Καλογεροπούλου κ.ά.

Ο κύριος σκοπός του ομίλου είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιμέρους στόχοι είναι: Η ενίσχυση των γνώσεων που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του ραδιοφώνου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης μια ραδιοφωνικής εκπομπής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, η ενίσχυση των γνώσεων σε ένα φάσμα μαθημάτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας ήχου και μετάδοσης μέσω του διαδικτύου.

Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας, δηλαδή την ανακάλυψη, τη συλλογή δεδομένων, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, την ταξινόμηση των ιστορικών πηγών και τη διατύπωση επιμέρους και γενικότερων συμπερασμάτων. Οι μαθητές μαθαίνουν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το ευρύ φάσμα των ιστορικών πηγών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι, στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, είναι έντονο το βιωματικό στοιχείο.

Επισκεφτείτε την σελίδα του ομίλου "Πολυμήχανοι Κατασκευαστές": https://polymhxanoi.edublogs.org

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης. Στα μαθήματα του Ομίλου οι μαθητές θα αντλούν γνώσεις και εμπειρίες από διάφορες πηγές και με διάφορους τρόπους.

Παρατηρήσεις, πειραματισμοί, αναζήτηση πληροφοριών από δασκάλους, γονείς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες αλλά και από έργα τέχνης, βιβλία, μουσεία, MME, θα εμπλουτίζουν το μάθημα και θα το καθιστούν δημιουργικό και διαδραστικό.