Φωτο… γράφοντας την πόλη μας

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη 5-7 μ.μ.

Ο Όμιλος Φωτογραφίας απευθύνεταισε μαθητές και μαθήτριες της Ε’ και Στ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας.

Η μεθόδευση της διδασκαλίας και η προσέγγιση των θεμάτων που θα παρουσιαστούν έχουν ως στόχο την καλλιέργεια θετικής στάσης σε ότι αφορά τη χρήση της φωτογραφίας. Στη σύγχρονη κοινωνία, άλλωστε, είναι πολύ πιθανόν η φωτογραφία να αποτελέσει για τους μαθητές ένα δυνητικό μέσο για την προσωπική τους έκφραση και παρουσία.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και τις δημιουργικές δραστηριότητες, οι συναντήσεις του Ομίλου αποβλέπουν επίσης και στην ανάπτυξη της φωτογραφικής αντίληψης και αισθητικής των μαθητών.

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα μαθήματα του Ομίλου αποσκοπούν  στην ανακάλυψη βασικών τεχνικών και στην απόκτηση γνώσεων σχετικές με τηφωτογραφία. Επίσης αποβλέπουν στο να καλλιεργηθεί στους μαθητές θετική στάση απέναντι στην τέχνη της φωτογραφίας.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές/ μαθήτριεςτου Ομίλου Φωτογραφίας είναι:

 • να εξοικειωθούν με τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης
 • να μάθουν με απλό και ευχάριστο τρόπο τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
 • να κατανοήσουν, καλλιεργήσουν και χρησιμοποιήσουν τις σχετικές με την τεχνική της φωτογραφίας γνώσεις, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις φωτογραφίες τους
 • να γνωρίσουν ξανά τον κόσμο μας μέσα από τον φωτογραφικό φακό
 • να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα είδη φωτογραφίας, μαθαίνοντας μέσα από το έργο σπουδαίων φωτογράφων
 • να ασχοληθούν με την αισθητική και να αποκτήσουν κριτική στάση στις φωτογραφικές εφαρμογές
 • μέσα από θέματα αισθητικής, σύνθεσης, ιστορίας της φωτογραφίας να βρουν τις αναφορές που χρειάζονται για να περάσουν στην πρακτική εξάσκηση στη φωτογραφία
 • να εξοικειωθούν με τεχνικές της ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφιών
 • να επισκεπτούν εκθέσεις φωτογραφίας έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με το έργο, την οπτική και τις τεχνικές άλλων φωτογράφων
 • να παρουσιάσουν το δικό τους φωτογραφικό υλικό στο κοινό

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα χρησιμοποιήσουμε φωτογραφικό εξοπλισμό (φωτογραφικές μηχανές, φακούς, τρίποδες, φίλτρα, κινητά τηλέφωνα), φωτογραφίες (του παρελθόντος, αλλά και σύγχρονες), φωτογραφικό χαρτί εκτύπωσης, λογισμικό παρουσιάσεων, λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, χαρτοκούτια και χαρτόνια για την κατασκευή πρωτότυπου φωτογραφικού εξοπλισμού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

 • Επαγγελματίες φωτογράφοι της πόλης μας,θα μας βοηθήσουν τόσο με τις γνώσεις τους, όσο και με την παροχή ειδικού εξοπλισμού (φωτογράφιση σε studio, ετκύπωση σε σκοτεινό θάλαμο, νυχτερινή φωτογράφιση, κ.α.).
 • Σύλλογοι ή φορείς με τους οποίους θα συνεργαστούμε στη διόργανωση έκθεσης των φωτογραφιών των μαθητών του Ομίλου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 • Από τις συναντήσεις του ομίλου θα προκύψει μεγάλος αριθμός ψωτογραφιών. Πολλές από αυτές θα επεξεργα-στούν ψηφιακά και κάποιες θα εκτυπωθούν.
 • Στο τέλος του κύκλου των συναντήσεων θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε κάποιες από αυτές στο κοινό της πόλης μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κατά το σχεδισμό του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του Ομίλου έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον πειρα-ματισμό και τις δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες αποβλέπουν στην ανάπτυξη της φωτογραφικής αντίληψης και ασθητικής των μαθητών του. Μερικές από τις δραστη-ριότητες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν είναι:

 • κατασκευή, με απλά υλικά, πρωτότυπων φωτογραφικών μηχανών (cameraobscura)έτσι ώστε γίνουν κατανοητές οι βασικές λειτουργίες τους
 • φωτογράφιση μέσα από τα διάφορα είδη που έχουν καθιερωθεί όπως η φωτογραφία τοπίου, το πορτραίτο, η φωτογραφία δρόμου, κλπ.
 • φωτογραφικές εξορμήσεις
 • επισκέψεις σε φωτογραφικές εκθέσεις της πόλης μας
 • φωτογράφιση με τεχνητό φωτισμό (studio)
 • δημιουργία και παρουσίαση φωτοϊστορίας
 • έκφραση και αποτύπωση συναισθημάτων στη φωτογραφική εικόνα
 • εισαγωγή, διαχείριση και επεξεργασία φωτογραφιών στον υπολογιστή
 • παρουσίαση, στο τέλος του κύκλου των συναντήσεων, των έργων των μαθητών σε έκθεση