Μαθηματικές περιπλανήσεις σε λογοτεχνικά μονοπάτια

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη 5-7 μ.μ.

Η διδασκαλία των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης και βοηθά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή. Η λογοτεχνία μπορεί να προσφέρει ένα γόνιμο έδαφος για να διατυπώσουν οι μαθητές μαθηματικά προβλήματα, να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά και να εκτιμήσουν την αξία τους. Η παιδική λογοτεχνία, τα εικονογραφημένα βιβλία και τα ποιήματα μπορούν να αποτελέσουν παιδαγωγικά μέσα και ισχυρά εργαλεία για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών. Μέσα από τη σύνδεση Μαθηματικών-Λογοτεχνίας, οι μαθητές αξιοποιούν τις γνώσεις τους χωρίς να στηρίζονται σε αποστήθιση πληροφοριών κα κανόνων και σε ένα χαλαρό περιβάλλον δίνουν έμφαση στο διάλογο, την έκφραση ιδεών και τελικά όλη αυτή η εμπειρία θα αποτελέσει τη  βάση για την οικοδόμηση των γνώσεων τους. Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ και Ε τάξης.

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Η κινητοποίηση και συμμετοχή των μαθητών.
  • Η δημιουργία συνδέσεων με τον πραγματικό κόσμο.
  • Η κατανόηση μαθηματικών εννοιών και η ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Η διαμόρφωση στάσεων και διαθέσεων απέναντι στο μάθημα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Λογοτεχνικά βιβλία, ηλεκτρονικός υπολογιστής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Συνεργασία με συγγραφείς βιβλίων της πόλης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ατομικός φάκελος, ομαδικές εργασίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Επίσκεψη και εισήγηση του καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας Χ. Λεμονίδη  για την παρουσίαση των κλασμάτων.