Οι "...ισμοί" στην Τέχνη

Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Παρασκευή 3 μ.μ. - 5 μ.μ.

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Α,Β και Γ Δημοτικού και οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Παρασκευή 3 μ.μ. -  5 μ.μ. Υπεύθυνος Έκπαιδευτικός του Ομίλου είναι ο κ. Ταμουτσέλης Παντελής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διδασκαλία των μορφών της τέχνης έχει στόχο να εισάγει τους μαθητές στην ιστορία της, μαθαίνοντας τις μεταμορφώσεις της μέσα από τις επιρροές, τις αναζητήσεις, τους προβληματισμούς και τα καλλιτεχνικά μέσα της κάθε εποχής και της κάθε περιόδου, από την Αναγέννηση μέχρι και σήμερα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τεχνικές και μέσα, να πειραματιστούν, και να ανακαλύψουν νέους εκφραστικούς τρόπους και αισθητικές εμπειρίες. Με την προσαρμογή του μαθήματος στο ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών, την χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, μέσων και τεχνικών θα έχουν την ευκαιρία να αντιλαμβάνονται και να αποκρίνονται στις οπτικές μορφές, θα είναι σε θέση να τα αποκοδικοποιούν τα σημεία μέσω της παρατήρησης , θα χρησιμοποιούν όλα τα αισθητηριακά τους όργανα και θα είναι ικανά να αυτοεκφράζονται αποφεύγοντας στερεότυπα που απλουστεύουν την σκέψη και τα συναισθήματα. 

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός τους συγκεκριμένου ομίλου είναι: i) απόκτηση γνώσεων και κατανόηση της σπουδαιότητας της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ii)Ανάπτυξη αντιληπτικών δεξιοτήτων, iii) κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης, iv) καλλιέργεια των εκφραστικών μέσων, v)όξυνση της οπτικής και αισθητικής αντίληψης, vi)ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημοσιευμένες πηγές: ακαδημαϊκά επιστημονικά βιβλία, εντυπώσεις, αφιερώματα, βιογραφίες, διαδίκτυο, μουσεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Επισκέψεις σε εργαστήρια Φλωρινιωτών Καλλιτεχνών, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, επισκέψεις σε Μουσεία (Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Καλλιτεχνών, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κ.α.)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Εκπόνηση μιας ατομικής βασικής εργασίας και συμμετοχή συλλογικές εργασίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

παρουσίαση, στο τέλος του κύκλου των συναντήσεων, των εργασιών των μαθητών.