Τέχνη και πολιτισμός

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα 5-7 μ.μ.

Δραστηριότητες Ομίλου

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης. Στα μαθήματα του Ομίλου οι μαθητές θα αντλούν γνώσεις και εμπειρίες από διάφορες πηγές και με διάφορους τρόπους.

Παρατηρήσεις, πειραματισμοί, αναζήτηση πληροφοριών από δασκάλους, γονείς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες αλλά και από έργα τέχνης, βιβλία, μουσεία, MME, θα εμπλουτίζουν το μάθημα και θα το καθιστούν δημιουργικό και διαδραστικό.

Οι μαθητές θα αυτοσχεδιάζουν, θα συζητούν και θα επιλέγουν θέματα για συνθετικές εργασίες, οι οποίες βασίζονται στην αυτενέργεια και στην ενεργό συμμετοχή τους.

Τα παιδιά, επιλέγοντας το θέμα και διατυπώνοντας τις ιδέες τους, διαμορφώνουν ένα γενικό σχέδιο εργασίας, χωρίζονται σε ομάδες, αναζητούν, συλλέγουν και αξιοποιούν απλές πληροφορίες και υλικό, υλοποιούν το πρόγραμμά τους, συζητούν και προσαρμόζουν αναλόγως την πορεία τους και ολοκληρώνουν, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα.

Μέσα από τις δράσεις του ομίλου θέλουμε να προσφέρουμε ποικίλα ερεθίσματα σε όλα τα παιδιά ώστε να εξοικειωθούν με τα υλικά και τα χρώματα, να ερευνήσουν, να σχεδιάσουν και να αποτυπώσουν ολοκληρωμένες προτάσεις σχεδίων εργασίας και μακετών, ιστορικών μνημείων αλλά και περιβαλλοντικών θεμάτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ομίλους των τεχνολογικών και των ανθρωπιστικών σπουδών του σχολείου μας.

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Τέχνη και Πολιτισμός» είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τις Εικαστικές Τέχνες, να εμβαθύνουν σ΄ αυτές και να τις απολαύσουν μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας έργων, αλλά και μέσα από τη γνώση και την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές.

Ειδικότερα, μέσα από τις δράσεις του Ομίλου επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:

 • Η δημιουργικότητα του μαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και η συμμετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
 • Η γνώση και η χρήση των υλικών, των μέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές.
 • Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινομένου της Τέχνης γενικότερα.
 • Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η συμβολή των τεχνών στον πολιτισμό διαχρονικά και συγχρονικά.

Επιμέρους προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Τα παιδιά να κάνουν επιτυχημένη χρήση υλικών και τεχνικών στα έργα του.
 • Να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν εικόνες δύο και τριών διαστάσεων, για να εκφράζουν ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες και αργότερα να χρησιμοποιούν σύμβολα.
 • Να αναγνωρίζουν μορφές και μορφικά στοιχεία, που εκφράζουν ιδέες, αξίες, σε έργα διαφορετικών πολιτισμών.
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της τέχνης σε διάφορους πολιτισμούς.
 • Να δέχονται τις νέες πληροφορίες και να τις μετουσιώνουν, για να εμπλουτίζουν τα έργα τους.
 • Να γνωρίσουν τα ποικίλων μορφών εικαστικά έργα τέχνης, να τα κατανοήσουν, να τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κρίνουν και να εκτιμήσουν την ελληνική και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
 • Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τις εικαστικές τέχνες στα άλλα μαθήματα.
 • Να επιλέγουν και να χειρίζονται κατάλληλα εργαλεία, υλικά και τεχνικές και να αποκτούν δεξιότητες, κατασκευάζοντας μακέτες.
 • Να περιγράφουν προφορικά αυτό που βλέπουν σ' ένα έργο μακέτας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Εκπαιδευτικό λογισμικό
 • Διδακτικά πακέτα βιβλίων
 • Υλικά και εργαλεία: χαρτιά, χαρτόνια, υφάσματα, κουτιά, ξύλα, φελλό, πηλός, γύψο, πλαστικά μπουκάλια, κοπίδι, πινέλα, παλέτες, τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, 3D εκτυπωτή αλλά και Η/Υ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

 • Καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 • Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
 • Τεχνολογικοί Όμιλοι, Όμιλος Τοπικής Ιστορίας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ατομικά και συλλογικά έργα, Ατομικό portfolio

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

 • Συμμετοχή σε Μαθητικά Φεστιβάλ
 • Επίσκεψη στη Σχολή Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ. Φλώρινας