Πολυμήχανοι Κατασκευαστές

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα 4-6 μ.μ

Δραστηριότητες Ομίλου

Επισκεφτείτε την σελίδα του ομίλου "Πολυμήχανοι Κατασκευαστές": https://polymhxanoi.edublogs.org

Ο συγκεκριμένος όμιλος λειτουργεί στο σχολείο μας, με μικρές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών του, από το σχολικό έτος 2012-2013 και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού. Η θεματολογία του βασίζεται στο πλαίσιο STEM – Ρομποτικής, αξιοποιώντας τις δημοφιλείς πλατφόρμες ρομποτικής Lego. Οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτόν σχεδιάζουν, υλοποιούν, προγραμματίζουν και δοκιμάζουν μοντέλα επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων της πραγματικής ζωής. Η θεματολογία με την οποία θα ασχοληθούμε την φετινή χρονιά θα αποφασιστεί τον Οκτώβριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών που θα συμμετέχουν.

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός του Ομίλου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης τεχνολογικών προβλημάτων (σχεδιασμός, υλοποίηση, δοκιμή, ανατροφοδότηση) σε περιβάλλον ομαδικής συνεργασίας. Επιμέρους στόχοι είναι:

  • η ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας (Φυσική, Μαθηματικά – Γεωμετρία, Ιατρική, Βιολογία, Μηχανική, Πληροφορική, Υπολογιστική σκέψη κ.α.),
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας, διαχείρισης έργου, παρουσίασης και επικοινωνίας, αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης,
  • η κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη, συμβάντα – ενέργειες).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από κοινού σχεδιασμός δράσεων και μελέτη των αποτελεσμάτων. Πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Για όλες τις κατασκευές – μοντέλα που θα δημιουργηθούν από τα παιδιά στην διάρκεια της χρονιάς, θα δημοσιοποιηθούν τα σχέδια, ο πηγαίος τους κώδικας και οι θεματικές παρουσιάσεις στην σελίδα http://ioarvanit.gr/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

  • Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018: Συγκρότηση ομίλου και δραστηριότητες γνωριμίας με τον εξοπλισμό και τον τρόπο λειτουργίας του ομίλου.
  • Νοέμβριος 2018: Επιλογή συγκεκριμένων θεμάτων και κατασκευών τα οποία θα δημιουργήσουμε στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής της φετινής χρονιάς.
  • Δεκέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019: Υλοποίηση των έργων που έχουν αποφασιστεί από τα παιδιά.
  • Μάρτιος 2019: Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού.
  • Απρίλιος 2019 – Μάιος 2019: Συμμετοχή στο 9o μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας στην πόλη της Καστοριάς.
  • Ιούνιος 2019: Έκθεση των κατασκευών σε ειδική εκδήλωση στην πόλη της Φλώρινας.