Εκπαιδευτική Ρομποτική

Σχολικό έτος: 
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Μέρες/ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα 17.00 - 19.00

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Δραστηριότητες Ομίλου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών σχολείων της περιοχής της Φλώρινας. Για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων με βάση τους περιορισμούς που θέτει η υλικοτεχνική υποδομή ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν στον όμιλο ορίζεται σε 16. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής υπερβαίνουν τις 16, η επιλογή των μαθητών θα γίνει ύστερα από κλήρωση. Στον όμιλο δεν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που τον παρακολούθησαν την περυσινή χρονιά. Οι συναντήσεις του ομίλου θα γίνονται στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, θα είναι εβδομαδιαίες και θα έχουν διάρκεια τρεις διδακτικές ώρες.