Μικροί Επιστήμονες εν δράσει

Υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός

Δραστηριότητες Ομίλου

Ο Όμιλος Καινοτομίας « Μικροί Επιστήμονες εν δράσει» δημιουργήθηκε προκειμένου οι μαθητές να μάθουν να ερευνούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με επιστημονικό τρόπο.

Το περιβάλλον μάθησης θα έχει διερευνητικά χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνει δύο στάδια:

Στο αρχικό στάδιο (πρώτες συναντήσεις) οι μαθητές ατομικά θα παρατηρούν και θα διερευνούν το εκάστοτε περιβάλλον (φύση, οίκημα, σχολείο κ.α.). Έπειτα θα πραγματοποιούν συλλογή του κατάλληλου υλικού με το σωστό εργαλείο. Το υλικό θα ποικίλλει ανάλογα με το προς διερεύνηση περιβάλλον, π.χ. αντικείμενα καθημερινής χρήσης εφόσον ο χώρος έρευνας είναι το σπίτι ή πέτρες και φύλλα, εφόσον η έρευνα θα γίνεται σε ανοικτό χώρο.

Στη συνέχεια οι ερευνητές θα μελετούν το υλικό που συνέλεξαν με επιστημονικό τρόπο στο εργαστήριο Φυσικής. Ανά ομάδα εργασίας θα επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο επιστημονικής μελέτης, ανάλογα με τα ερωτήματα που προκύπτουν από το αντικείμενο, π.χ. με το μικροσκόπιο θα δω τη δομή της ύλης μιας πέτρας.

Στις επόμενες συναντήσεις θα μελετηθούν ποικίλα φαινόμενα από τον ευρύτερο χώρο των Φυσικών Επιστημών, με την κατασκευή πειραματικών εφαρμογών, μοντέλων και αυτοσχέδιων κατασκευών από τους ίδιους τους μικρούς Επιστήμονες. 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Ο Όμιλος Καινοτομίας «Μικροί Επιστήμονες εν δράσει» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ από τα δημοτικά σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας.

Με τι θα ασχοληθούμε

Αξιοποιώντας την έμφυτη περιέργεια των μαθητών της ηλικίας αυτής για το φυσικό κόσμο που τους περιβάλλει θα επιχειρήσουμε να τους εισάγουμε στον επιστημονικό τρόπο εργασίας.

Τι θα χρησιμοποιήσουμε

 • Τα εργαλεία συλλογής θα είναι:
  • Μεγεθυντικός φακός-
  • Τσιμπιδάκι-λαβίδα
  • Ψαλιδάκια
  • Κυάλια
  • Κυπελάκια ούρων
  • Σακούλες τροφίμων
  • Καλαμάκια
  • Κινητό τηλέφωνο (φωτογραφία-ηχογράφηση)
  • Μπλοκ
  • Γάντια
  • Κουταλάκια
 • Ενδυμασία επιστήμονα
  • Άσπρο πουκάμισο
  • Γάντια μιας χρήσης
 • Υλικά για πειράματα
  • Χαρτόνια
  • Καλαμάκια
  • Φελλούς
  • Σωλήνες