Αγώνας για επιβίωση στο ζωικό βασίλειο

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Φυσική
Θεματικές ενότητες: 
Φυσικά
Γλώσσα
ΤΠΕ
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης με κύριο γνωστικό αντικείμενο τα Φυσικά. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να διακρίνουν και να αναφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χρώμα, σχήμα, σωματικά χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς) χάρη στα οποία τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους και εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους.

Creative Commons Licence