Ακολουθώντας μια μαύρη γραμμή με διαφορετικούς τρόπους