Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με τη μέθοδο της ψηφιακής αφήγησης

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Γλώσσα
Θεματικές ενότητες: 
Γλώσσα
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Αξιοποιήθηκαν τα προγράμματα: Pixton Comic, Audacity, Movie Maker. Στη συνέχεια δίνεται και η πλοκή του σεναρίου μαζί με τα εφέ που χρησιμοποιήθηκαν.

i_omorfia_tis_aplotitas

Creative Commons Licence