Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με τη μέθοδο της ψηφιακής αφήγησης