Φτιάχνουμε κύκλους!

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Μαθηματικά
Θεματικές ενότητες: 
Μαθηματικά
Αισθητική Αγωγή
ΤΠΕ
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης με κύριο γνωστικό αντικείμενο τα μαθηματικά. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να διαχειρίζονται τα στοιχεία του κύκλου και να κάνουν υπολογισμούς και χαράξεις.

Creative Commons Licence