Το παραμύθι μας

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Γλώσσα
Θεματικές ενότητες: 
Γλώσσα
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
Γ Δημοτικού

Το διδακτικό σενάριο που θα παρουσιαστεί στην παρούσα εισήγηση εκτυλίχθηκε στα πλαίσια του ομίλου «Παραμύθι και αφήγηση» που απευθύνεται σε μαθητές Β΄ και Γ΄ δημοτικού και λαμβάνει χώρα στο απογευματινό πρόγραμμα Ομίλων του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Φλώρινας. Συνιστά μια απόπειρα σύλληψης, συγγραφής, απόδοσης και δραματοποίησης ενός παραμυθιού με αποκλειστικούς συντελεστές τους ίδιους τους μαθητές. Αποτελεί το προϊόν της διδακτικής μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθείται στα πλαίσια του ομίλου, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται η παιδαγωγική αξιοποίηση της σημασίας του παραμυθιού στην πνευματική, γνωστική, συναισθηματική και ηθική καλλιέργεια των μαθητών, μέσω της άμεσης εμπλοκής των ιδίων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συγγραφής, απόδοσης και δραματοποίησής του μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Το παραμύθι θα αποδοθεί και με τη μορφή της ψηφιακής αφήγησης (storytelling), με τις φωνές των ίδιων των μαθητών που υπήρξαν και οι πρωταγωνιστές του διδακτικού σεναρίου.

oi_vasilisses_toy_oyranoy

Creative Commons Licence