Σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για την ηλεκτρονική αλληλογραφία

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό βίντεο
Βασικό μάθημα: 
Πληροφορική
Θεματικές ενότητες: 
Πληροφορική
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
Δ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο για την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τα βίντεο απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού και έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξη του μαθήματος της Πληροφορικής στην Δ΄τάξη του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας.

Είσοδος στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΣΔ

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος

Προσθήκη συνημμένου αρχείου στο email

Creative Commons Licence