Συσκευή αναγνώρισης φρούτων

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Πληροφορική
Θεματικές ενότητες: 
Πληροφορική
Προγραμματισμός
Φυσική
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
Ε Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στη διδασκαλία των σύνθετων δομών επιλογής με τη βοήθεια του Scratch και του Picoboard. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο εκμεταλλευόμενο τους αισθητήρες αντίστασης στο ηλεκτρικό ρεύμα που διαθέτει το Picoboard, να αναγνωρίζει διάφορα φρούτα. Το εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού, στο πλαίσιο του ομίλου εκπαιδευτικής ρομποτικής, που υλοποιήθηκε στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Οι τελικές κατασκευές παρουσιάστηκαν σε ανοιχτές εκδηλώσεις στο ποτάμι της Φλώρινας.

Creative Commons Licence