Τολμηροί θαλασσοπόροι, Διαφωτιστές, σπουδαίοι επιστήμονες και εμπνευσμένοι καλλιτέχνες

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Γλώσσα
Θεματικές ενότητες: 
Ιστορία
Γλώσσα
Γεωγραφία
Αισθητική Αγωγή
ΤΠΕ
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης με κύριο γνωστικό αντικείμενο την Γλώσσα. Σκοπός του είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των γεωγραφικών ανακαλύψεων και του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου.

Creative Commons Licence