Τραγουδώντας ποιήματα

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Μουσική
Θεματικές ενότητες: 
Μουσική
Γλώσσα
Εικαστικά
Θεατρική Αγωγή
Μελέτη Περιβάλλοντος
Ιστορία
ΤΠΕ
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
Δ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της Αισθητικής (Μουσική) σχεδιασμένο για την Δ΄ Δημοτικού.

Creative Commons Licence