Υποδοχή εξωγήινων

Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτικό σενάριο
Βασικό μάθημα: 
Πληροφορική
Θεματικές ενότητες: 
Πληροφορική
Προγραμματισμός
Ρομποτική
Τάξη στην οποία απευθύνεται: 
ΣΤ Δημοτικού

Εκπαιδευτικός

Μια εισαγωγική δραστηριότητα για μια πρώτη επαφή των μαθητών με το σετ Lego Mindstorms NXT και το περιβάλλον προγραμματισμού του NXT Programming. Το σχέδιο μαθήματος εφαρμόστηκε στον όμιλο εκπαιδευτικής ρομποτικής του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας το σχολικό έτος 2014-2015.

Creative Commons Licence