Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων
Χρησιμοποιώντας breadboard

Χρησιμοποιώντας breadboard

Τα breadboard είναι πολύ χρήσιμα εξαρτήματα γιατί μας επιτρέπουν να συνδέουμε εύκολα και γρήγορα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται να κολλάμε καλώδια με καλάι.

Το mini breadboard διαθέτει 34 στήλες με 5 θέσεις σε κάθε στήλη

Μια συνηθισμένη κατηγορία breadboard που χρησιμοποιούμε στον όμιλο είναι τα mini breadboard, όπως αυτό που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Διαθέτει 34 κάθετες στήλες (17 στο πάνω μέρος και άλλες 17 στο κάτω μέρος) και κάθε στήλη έχει 5 θέσεις (φαίνονται μέσα στο πράσινο πλαίσιο στην παραπάνω εικόνα). Οι πέντε θέσεις κάθε στήλης είναι ενωμένες μεταξύ τους εσωτερικά. Αυτό σημαίνει πως αν τοποθετήσουμε δυο καλώδια στην ίδια στήλη τότε αυτά συμπεριφέρονται όπως και αν θα τα είχαμε κολλημένα μεταξύ τους.

Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι και 4 γειώσεις (GND) στο breadboard, ενώ μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι και 7 συσκευές στα 5V.

Μια άλλη συνηθισμένη κατηγορία breadboard που χρησιμοποιούμε στον όμιλο είναι τα half breadboard όπως αυτό που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στα half breadboard υπάρχουν 60 στήλες με 5 θέσεις η κάθε μία καθώς και 4 σειρές με 25 θέσεις οι κάθε μία

Τα half breadboard διαθέτουν και αυτά κάθετες στήλες (όπως φαίνεται στο πράσινο πλαίσιο παραπάνω) οι οποίες είναι συνολικά 60 (30 πάνω και 30 κάτω). Εκτός από αυτές τις κάθετε στήλες διαθέτουν και 4 σειρές που είναι ενωμένες μεταξύ τους οριζόντια και προορίζονται για να συνδέουμε τα 5V (κόκκινα πλαίσια) και την γείωση (μαύρα πλαίσια) μεταξύ των ηλεκτρονικών μας.

Με την παραπάνω διάταξη μπορούμε να συνδέσουμε μέχρι και 52 συσκευές για 5V και γείωση στο Arduino.

Ένα παράδειγμα χρήσης breadboard

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συνδέσουμε έναν αισθητήρα φωτός στο Arduino. Ο αισθητήρας χρειάζεται μια σύνδεση στα 5V, μία στην γείωση (GND) και μία σύνδεση στην οποία θα στέλνει τα στοιχεία που συλλέγει. Για τις 3 αυτές συνδέσεις δεν χρειαζόμαστε breadboard και μπορούμε να συνδέσουμε τα καλώδια απευθείας στις 2 συσκευές.

Σύνδεση ενός αισθητήρα φωτός με το Arduino. Τα στοιχεία του αισθητήρα μεταφέρονται στην υποδοχή Α0

Ας υποθέσουμε τώρα ότι χρειάζεται να συνδέσουμε και έναν δεύτερο αισθητήρα φωτός στο Arduino. Και αυτός θα χρειαστεί 3 συνδέσεις, μία για να στέλνει τα στοιχεία του (μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Α1), μία γείωση (υπάρχει και άλλη διαθέσιμη GND στο Arduino) και μία 5V που δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη. Τώρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε breadboard όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Συνδέουμε τους 2 αισθητήρες πρώτα στο breadboard και από εκεί στο Arduino. Τα 5V και η γείωση (GND) συνδέονται από το Arduino στις ακριανές σειρές του breadboard και από εκεί συνδέονται με κάθε αισθητήρα, ενώ και οι υποδοχές Α0 και Α1 συνδέονται πρώτα στο breadboard και μετά στους αισθητήρες.

Ένα ακόμα παράδειγμα για την χρησιμότητα των breadboard δίνεται παρακάτω όπου συνδέουμε ταυτόχρονα 4 λαμπάκια σε μία μπαταρία χωρίς να χρειαστεί να κολλήσουμε κανένα καλώδιο.

Αφήστε μια απάντηση