Ανακύκλωση γκρίζου νερού

Ανακύκλωση γκρίζου νερού

Έρευνα

Το νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος, που δεν είναι άφθονος. Ιδιαίτερα η περιοχή της Μεσογείου και η χώρα μας, χαρακτηρίζεται από λειψυδρία. Στη σημερινή εποχή που τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής γίνονται φανερά, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε μη συμβατικούς υδατικούς πόρους ώστε να καλύψουμε δευτερεύουσες χρήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πόσιμο νερό.

Η κλιματική αλλαγή μας απασχόλησε ως θέμα από τις πρώτες μας συναντήσεις. Εδώ μπορείτε να δείτε τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκευάσαμε και τις συζητήσεις μας. Η ανάγκη για δράσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα αναστρέψουν την πορεία για αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας είναι μεγάλη.

Τί είναι η ανακύκλωση γκρίζου νερού;

Η ανακύκλωση γκρίζου νερού σημαίνει να χρησιμοποιούμε λύματα που προέρχονται από νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες και πλυντήρια ρούχων (“γκρίζο” νερό) σε σπίτια και επιχειρήσεις για δευτερεύουσες χρήσεις. Η ανακύκλωση γκρίζου νερού είναι μια βιώσιμη προσέγγιση στη διαχείριση υδατικών πόρων και μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική.

Πώς γίνεται η επεξεργασία του γκρίζου νερού;

Η επιλογή της κατάλληλης επεξεργασίας εξαρτάται από την τελική χρήση του επεξεργασμένου γκρίζου νερού. Η επεξεργασία του γκρίζου νερού μπορεί να γίνει με φυσικά, χημικά ή βιολογικά συστήματα. Οι περισσότερες
μονάδες επεξεργασίας βασίζονται σε φυσικές διεργασίες ενώ οι πιο προηγμένες περιλαμβάνουν χημικές ή βιολογικές διεργασίες.

Το γκρίζο νερό συλλέγεται αρχικά σε μια δεξαμενή και μετά περνάει από διάφορα διαμερίσματα τα οποία λειτουργούν ως φίλτρα. Στην πρώτη δεξαμενή τα χώματα, οι λάσπες και τα πιο βαριά στοιχεία κάθονται στον πυθμένα, ενώ στα επόμενα διαμερίσματα το νερό περνάει μέσα από χαλίκια και άλλα φυσικά υλικά για να καθαριστεί.

Το τελικό προϊόν της επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δευτερεύουσες χρήσεις όπως πότισμα κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων, συστήματα πυρόσβεσης κλπ.

Πηγές:

Σχεδιασμός

Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε ένα σύστημα συλλογής και επεξεργασίας γκρίζου νερού σε μία πόλη ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σε δευτερεύουσες χρήσεις όπως το πότισμα των κήπων και η πυρόσβεση που δεν απαιτείται πόσιμο νερό.

Το νερό θα συλλέγεται σε υπόγεια δεξαμενή από τις κατοικίες και θα περνάει από διάφορα στάδια καθαρισμού:

 • Αρχικά μέσω της καθίζησης θα διαχωρίζονται τα χώματα και οι λάσπες
 • Στο πρώτο διαμέρισμα θα υπάρχει χοντρό χαλίκι
 • Στο δεύτερο διαμέρισμα θα υπάρχει λεπτό χαλίκι
 • Ίσως προστεθούν επιπλέον διαμερίσματα με άλλα υλικά (πχ καρβουνόσκονη, βαμβάκι κλπ)
 • Το επεξεργασμένο νερό θα συγκεντρώνεται σε τελική δεξαμενή και από εκεί με αντλίες θα προωθείται είτε για πότισμα των αστικών κήπων και πάρκων, είτε για την πυροσβεστική.
Πρόχειρο σχέδιο κατασκευής

Η καθαρότητα του νερού θα μετριέται τόσο στην πρώτη δεξαμενή όσο και στην τελική για να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των φίλτρων και αν χρειάζονται συντήρηση.

Η τροφοδοσία των αστικών κήπων και πάρκων θα γίνεται αυτόματα με αισθητήρες υγρασίας εδάφους που θα ενεργοποιούν ή θα απενεργοποιούν τις αντλίες, ενώ η δεξαμενή της πυροσβεστικής θα ελέγχεται από αισθητήρα στάθμης νερού για να παίρνει ή όχι νερό από την κεντρική δεξαμενή.

Λίστα υλικών και προτεινόμενο κόστος

 • 1 x Arduino UNO R3 ATmega328P Board + USB Cable – 7,5 ευρώ
 • 2 x Water Turbidity Sensor Moule For Arduino – 25 ευρώ
 • 1 x Water Level Sensor – 1,5 ευρώ
 • 1 x Soil Hygrometer / Moisture Detection Module for Arduino – 2,5 ευρώ
 • 2 x Submersible water pump for Arduino 3-6V – 12 ευρώ
 • 1 Solderless MB-102 Breadboard 830 Tie Points For Arduino – 4,5 ευρώ
 • 40pcs Male to Female Dupont Wires/Cables for Arduino – 3,5 ευρώ
 • 40pcs Male to Male Dupont Wires/Cables for Arduino (20cm) (M/M) – 3,5 ευρώ

Συνολικό κόστος ηλεκτρονικών: 60 ευρώ

Σύνδεση και δοκιμή οθόνης

Για να μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες για την κατάσταση των φίλτρων μας θα χρησιμοποιήσουμε μια οθόνη 2 γραμμών. Η σύνδεση της γίνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και την εικόνα που ακολουθεί

ΟθόνηArduino
VCC5V
GNDGND
SDAA4
SCLA5
Σύνδεση της οθόνης με το Arduino

Για να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε θα χρειαστούμε την βιβλιοθήκη LiquidCrystal_I2C την οποία μπορούμε να την κατεβάσουμε και να την αποθηκεύσουμε στην επιφάνεια εργασίας μας από εδώ και να την εγκαταστήσουμε στο Arduino

Για να την εγκαταστήσουμε πηγαίνουμε από το μενού Σχέδιο – Συμπερίληψη βιβλιοθήκης – προσθήκη βιβλιοθήκης ZIP και την επιλέγουμε από την επιφάνεια εργασίας

Τώρα θα γράψουμε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα για να δούμε ότι η οθόνη μας δουλεύει. Ανοίγουμε λοιπόν το Arduino και γράφουμε το παρακάτω πρόγραμμα

// Απαραίτητες βιβλιοθήκες
#include <Wire.h> // Library for I2C communication
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library for LCD

// Σύνδεση οθόνης
LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2);

void setup() {
 // Ενεργοποίηση οθόνης
 lcd.init();
 lcd.backlight();
}
void loop() {
 lcd.setCursor(0, 0); // Πηγαίνουμε στην πρώτη γραμμή στον πρώτο χαρακτήρα
 lcd.print("Test screen"); 
 lcd.setCursor(1, 0); //Πηγαίνουμε στην δεύτερη γραμμή στον πρώτο χαρακτήρα
 lcd.print("Hackers");
}

Αποθηκεύουμε το πρόγραμμα μας με το όνομα test_screen και το φορτώνουμε στο Arduino. Αν όλα παν καλά θα πρέπει η οθόνη να ανάψει και να εμφανίσει το μήνυμα Test screen Hackers. Μπορείτε να αλλάξετε το μήνυμα που βγαίνει και να φορτώσετε το πρόγραμμα ξανά στο, Arduino.

Σύνδεση και δοκιμή αισθητήρα στάθμης νερού

Ο αισθητήρας στάθμης νερού θα μας πληροφορεί για την στάθμη του νερού στην δεξαμενή με το καθαρό νερό, ώστε να ξέρουμε αν μπορούν να λειτουργήσουν οι αντλίες.

Αισθητήρας στάθμης νερούArduino
+ ή VCC5V
– ή GNDGND
SA2
Σύνδεση του αισθητήρα στάθμης νερού

Τώρα θα τροποποιήσουμε το πρόγραμμα της οθόνης και θα εμφανίζουμε εκεί την τιμή που παίρνει ο αισθητήρας.

// Απαραίτητες βιβλιοθήκες
#include <Wire.h> // Library for I2C communication
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library for LCD

// Σύνδεση οθόνης
LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2);

void setup() {
 // Ενεργοποίηση οθόνης
 lcd.init();
 lcd.backlight();
}
void loop() {
 lcd.setCursor(0, 0); // Πηγαίνουμε στην πρώτη γραμμή στον πρώτο χαρακτήρα
 lcd.print(AnalogRead(A2)); 
}

Σύνδεση και δοκιμή αισθητήρα υγρασίας εδάφους

Ο αισθητήρας υγρασίας εδάφους θα μας πληροφορεί για την κατάσταση του κήπου και αν χρειάζεται νερό.

Αισθητήρας υγρασίαςArduino
+ ή VCC5V
– ή GNDGND
SA3
Σύνδεση του αισθητήρα υγρασίας εδάφους

Τώρα θα αλλάξουμε το πρόγραμμα μας ώστε στην οθόνη να μας δείχνει την υγρασία του εδάφους.

// Απαραίτητες βιβλιοθήκες
#include <Wire.h> // Library for I2C communication
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library for LCD

// Σύνδεση οθόνης
LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2);

void setup() {
 // Ενεργοποίηση οθόνης
 lcd.init();
 lcd.backlight();
}
void loop() {
 lcd.setCursor(0, 0); // Πηγαίνουμε στην πρώτη γραμμή στον πρώτο χαρακτήρα
 lcd.print(AnalogRead(A3)); 
}

Σύνδεση και δοκιμή αισθητήρων καθαρότητας νερού

Οι δυο αυτοί αισθητήρες θα μετράν την καθαρότητα στην πρώτη δεξαμενή (βρώμικο νερό) και στην τελευταία δεξαμενή (καθαρό νερό) για να βλέπουμε την αποτελεσματικότητα του φίλτρου μας.

Σύνδεση αισθητήρων καθαρότητας νερού

Τροποποιούμε το πρόγραμμα μας ώστε στην οθόνη να μας δείχνει τις τιμές από τους δυο αισθητήρες.

// Απαραίτητες βιβλιοθήκες
#include <Wire.h> // Library for I2C communication
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Library for LCD

// Σύνδεση οθόνης
LiquidCrystal_I2C lcd = LiquidCrystal_I2C(0x27, 16, 2);

void setup() {
 // Ενεργοποίηση οθόνης
 lcd.init();
 lcd.backlight();
}
void loop() {
 lcd.setCursor(0, 0); // Πηγαίνουμε στην πρώτη γραμμή στον πρώτο χαρακτήρα
 lcd.print(AnalogRead(A0)); 
 lcd.setCursor(1, 0); // Πηγαίνουμε στην δεύτερη γραμμή στον πρώτο χαρακτήρα
 lcd.print(AnalogRead(A1)); 
}

Υλοποίηση

Ένα πολύ σημαντικό βήμα πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες που απαιτούνται, είναι να δημιουργήσουμε τον πίνακα εργασιών του project μας όπου θα καταγράφουμε τι εργασίες έχουν γίνει και ποιες πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο άρθρο για την διαχείριση των έργων μας.

Ο πίνακας εργασιών του έργου μας

Κατασκευή μακέτας

Για την μακέτα μας θα χρησιμοποιήσουμε 2 κομμάτια MDF και άλλα υλικά.

Οι μακέτες όλων των ομάδων
Όλες οι ομάδες στην διάρκεια του βαψίματος

Αφήστε μια απάντηση