Ομαδικά έργα

Συλλογή απορριμάτων με έξυπνες τεχνολογίες

Έρευνα

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις είναι η συλλογή των απορριμάτων και η μετέπειτα επεξεργασία τους. Η συνηθισμένη πρακτική είναι η συλλογή από απορριμματοφόρα οχήματα, τα οποία περνάνε από κάθε κάδο κάποιες συγκεκριμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας.

Η κλιματική αλλαγή μας απασχόλησε ως θέμα από τις πρώτες μας συναντήσεις. Εδώ μπορείτε να δείτε τον εννοιολογικό χάρτη που κατασκευάσαμε και τις συζητήσεις μας. Η ανάγκη για δράσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα αναστρέψουν την πορεία για αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας είναι μεγάλη.

Τα συνεργεία που συλλέγουν τα σκουπίδια δεν γνωρίζουν εξ’αρχής ποιοι κάδοι είναι γεμάτοι και ποιοι όχι και πολλές φορές γίνονται άσκοπα δρομολόγια τα οποία επιβαρύνουν συμβάλλουν αρνητικά ακόμα περισσότερο στην κλιματική αλλαγή με άσκοπες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε προσπάθειες για την αυτοματοποίηση του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε τα σκουπίδια. Κάδοι απορριμάτων που μπορούν να αντιλαμβάνονται την πληρότητα τους, αυτόνομα οχήματα συλλογής, κέντρα ελέγχου στους δήμους όπου παρακολουθούν «ζωντανά» την κατάσταση των κάδων και οργανώνουν αποτελεσματικά την συλλογή των σκουπιδιών.

Πηγές:

Σχεδιασμός

Η πρόταση μας είναι ο συνδυασμός των έξυπνων κάδων απορριμάτων, με αυτόνομα απορριμματοφόρα τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.

Σχεδιάζουμε να κατασκευάσουμε έξυπνους κάδους απορριμάτων, οι οποίοι θα μετρούν τον όγκο των σκουπιδιών που υπάρχουν σε αυτούς (με αισθητήρα απόστασης και όταν γεμίσουν θα στέλνουν ένα μήνυμα στο κέντρο ελέγχου χρησιμοποιώντας ασύρματη μετάδοση (bluetooth)

Από το κέντρο ελέγχου θα ελέγχεται η πληρότητα των κάδων και θα μπορούμε να δώσουμε εντολή στο αυτόνομο απορριμματοφόρο να ξεκινήσει την διαδρομή του ώστε να συλλέξει τα σκουπίδια μόνο από τους κάδους που έχουν γεμίσει.

Το απορριμματοφόρο θα κινείται αυτόνομα στην πόλη και θα σταματάει για να συλλέγει τα σκουπίδια, αξιοποιώντας τους αισθητήρες που θα διαθέτει. Κατά την επιστροφή του και όσο βρίσκεται στην βάση θα φορτίζει αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πρόχειρο σχέδιο της κατασκευής μας

Λίστα υλικών και προτεινόμενο κόστος

  • 1 Edison Robot – 55 ευρώ
  • 1 x ESP32 ESP-32S Development Board WiFi+Bluetooth – 14 ευρώ
  • 3 x HC-SR04 Ultrasonic Module – 6 ευρώ
  • 1 x 3W High-Power LED Module for Arduino – 2,5 ευρώ
  • 1 Solderless MB-102 Breadboard 830 Tie Points For Arduino – 4,5 ευρώ
  • 40pcs Male to Female Dupont Wires/Cables for Arduino – 3,5 ευρώ
  • 40pcs Male to Male Dupont Wires/Cables for Arduino (20cm) (M/M) – 3,5 ευρώ

Συνολικό κόστος ηλεκτρονικών: 89 ευρώ

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων