Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων
Διαχείριση των έργων μας

Διαχείριση των έργων μας

Η κάθε ομάδα έχει αναλάβει να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα έργο σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Για να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τις δουλειές που πρέπει να γίνουν θα κατασκευάσουμε έναν πίνακα με την πρόοδο των εργασιών για κάθε ομάδα.

Ο πίνακας θα είναι στην ουσία ένα μακετόχαρτο το οποίο θα έχει στην κορυφή το όνομα του έργου. Από κάτω θα είναι χωρισμένο σε 4 στήλες με ίδιο πλάτος. Η πρώτη στήλη από αριστερά θα έχει τις δουλειές που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, η δεύτερη τις δουλειές που έχουν ξεκινήσει, η τρίτη τις δουλειές που έχουν τελειώσει και πρέπει απλά να κάνουμε μικρές διορθώσεις ή ελέγχους, ενώ η τέταρτη στήλη θα έχει τις δουλειές που ολοκληρώθηκαν.

Πως πρέπει να χωρίσουμε τον πίνακα της ομάδας μας

Πάνω σε αυτόν τον πίνακα λοιπόν θα σημειώνουμε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε χαρτάκια post it. Το κάθε χαρτάκι θα αντιστοιχεί σε μια δουλειά που πρέπει να γίνει και θα πρέπει να έχει πάνω την περιγραφή της εργασίας, τα άτομα ή το άτομο που την έχουν αναλάβει, καθώς και το πότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει πάνω ένα χαρτάκι εργασίας post it

Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εργασία, κολλάμε το χαρτάκι της στην σωστή θέση του πίνακα του έργου μας. Αργότερα όταν η κατάσταση της εργασίας αλλάζει μπορούμε να αλλάξουμε θέση και στο χαρτάκι πάνω στον πίνακα.

Διάφορες εργασίες σε διάφορα στάδια του έργου.

Μαζί με τον πίνακα προόδου του έργου μας, πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα θα είναι να υπάρχει ένας φάκελος στον οποίο θα κρατάμε σχέδια, αλγόριθμους και άλλα έγγραφα που θα τα δημιουργούμε κατά την φάση του σχεδιασμού και θα τα χρειαστούμε κατά την φάση της κατασκευής.

Σήμερα θα λειτουργήσουμε ως εξής:

  • Οι υπεύθυνοι κάθε ομάδας θα αναλάβουν να δημιουργήσουν τον πίνακα της ομάδας τους, δηλαδή να βάλουν το όνομα του έργου και να τον χωρίσουν στις 4 φάσεις. Χρησιμοποιήστε χαράκια για να κάνετε ευθείες γραμμές ώστε ο πίνακας να είναι όμορφος.
  • Αφού γίνει ο πίνακας, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αναθέσουν τις εξής εργασίες:
    • Να μελετηθεί το σχέδιο της μακέτας αναλυτικά και να δούμε μήπως θα κάνουμε αλλαγές.
    • Να γίνει μια λίστα με τα υλικά που θα χρειαστούν για να φτιάξουμε την μακέτα μας, καθώς και με τα εργαλεία.
    • Να γίνει η καταγραφή των αυτοματισμών.

Αυτές οι εργασίες θα πρέπει να μπουν ως post it χαρτάκια στον πίνακα της κάθε ομάδας.

Αφήστε μια απάντηση