Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

Καταγραφή αυτοματισμών

Μια βασική δουλειά που πρέπει να γίνει στο στάδιο του σχεδιασμού είναι η καταγραφή των αυτοματισμών που υπάρχουν στο έργο μας. Κάθε αυτοματισμός περιγράφεται από τον αισθητήρα και τον ενεργοποιητή που χρησιμοποιεί.

Περιγραφή ενός μηχανισμού αυτόματου ποτίσματος με 2 αισθητήρες και 2 ενεργοποιητές

Κάποιοι μηχανισμοί μας που είναι πιο περίπλοκοι μπορεί να χρησιμοποιούν παραπάνω από ένα αισθητήρες για να κάνουν μια ενέργεια.

Εδώ χρησιμοποιούμε 2 αισθητήρες για να αποφασίσουμε αν θα ανοίξουμε την αντλία

Για να δημιουργήσουμε τέτοια σχέδια με τις περιγραφές των αυτοματισμών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χαρτί, μολύβι και post it σημειώσεις, ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή όπως το powerpoint ή το inkscape.

Περιγραφή των αυτοματισμών που υπάρχουν στο πιστόλι laser που κάναμε

Αφήστε μια απάντηση