• Προγράμματα

    Τυχαίες χρωματιστές τελείες

    Ένα πρόγραμμα στην Processing από τον μαθητή του ομίλου μας Δημήτρη Μιχαλίτσα. Σε έναν πράσινο καμβά με διαστάσεις 500Χ300 διαρκώς εμφανίζονται τελίτσες τυχαίου χρώματος και μεγέθους σε τυχαίες θέσεις. Ο κώδικας του προγράμματος: void setup() { size(500,300); background(#34E51E); } void draw() { strokeWeight(random(5,10)); point(random(0,500),random(0,300)); stroke(random(0,255),random(0,255),random(0,255)); }

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων