• Εργαστήρια

  Προγραμματισμός 3Δ αντικειμένων

  Ένα ταχύρυθμο εργαστήριο εισαγωγής στην γλώσσα προγραμματισμού Processing και στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα. Όσοι από εσάς θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο ή να θυμηθείτε τα παλιά (μιλάω για τους βετεράνους του ομίλου) μπορείτε να δείτε τα μαθήματα που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια στον όμιλο μέσα από την προσωπική μου σελίδα. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Το πρώτο μας μέλημα είναι να δημιουργήσουμε έναν καμβά που θα έχει συγκεκριμένο μέγεθος και χρώμα. Για να ορίσουμε το μέγεθος χρησιμοποιούμε την εντολή size, η οποία χρειάζεται δυο αριθμούς, το πλάτος και το ύψος του καμβά σε pixel. Αν δεν ορίσω συγκεκριμένο χρώμα για το φόντο, η Processing επιλέγει…

 • Ατομικά έργα

  Κινούμενη μπάλα από τον Αχιλλέα Παπαθανασίου

  Ένα πρόγραμμα στην Processing όπου μια κόκκινη μπάλα εμφανίζεται και αρχίζει να πέφτει κάθε φορά που κάνουμε κλικ στο μαύρο παράθυρο. Δοκιμάστε το! Ο κώδικας του προγράμματος: int rebloum; void setup() { size(500,500); rebloum=50; } void draw() { background(#000000); stroke(#000000); fill(#DB0F50); rebloum=rebloum+5; ellipse(250,rebloum,100,100); if (mousePressed) { rebloum=mouseX; rebloum=mouseY; } }

 • Ατομικά έργα

  Ζωγραφική με ροζ μπάλες από την Χριστίνα Παπουτζή

  Ένα πρόγραμμα στην Processing όπου μπορείτε να ζωγραφίσετε στην μαύρη οθόνη με ροζ μπάλες κουνώντας απλά το ποντίκι σας. Κάνοντας κλικ καθαρίζετε την οθόνη. Δοκιμάστε το! Ο κώδικας του προγράμματος: void setup() {   size(800,600);   background(0); } void draw() {   noStroke();   fill(250,150,250);   ellipse(mouseX+random(-20,20),mouseY+random(-20,20),30,30); } void mousePressed() {    background(0); }

 • Ατομικά έργα

  Τυχαίες χρωματιστές τελείες

  Ένα πρόγραμμα στην Processing από τον μαθητή του ομίλου μας Δημήτρη Μιχαλίτσα. Σε έναν πράσινο καμβά με διαστάσεις 500Χ300 διαρκώς εμφανίζονται τελίτσες τυχαίου χρώματος και μεγέθους σε τυχαίες θέσεις. Ο κώδικας του προγράμματος: void setup() { size(500,300); background(#34E51E); } void draw() { strokeWeight(random(5,10)); point(random(0,500),random(0,300)); stroke(random(0,255),random(0,255),random(0,255)); }

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων