• Προγράμματα

  Κινούμενη μπάλα από τον Αχιλλέα Παπαθανασίου

  Ένα πρόγραμμα στην Processing όπου μια κόκκινη μπάλα εμφανίζεται και αρχίζει να πέφτει κάθε φορά που κάνουμε κλικ στο μαύρο παράθυρο. Δοκιμάστε το! Ο κώδικας του προγράμματος: int rebloum; void setup() { size(500,500); rebloum=50; } void draw() { background(#000000); stroke(#000000); fill(#DB0F50); rebloum=rebloum+5; ellipse(250,rebloum,100,100); if (mousePressed) { rebloum=mouseX; rebloum=mouseY; } }

 • Προγράμματα

  Ζωγραφική με ροζ μπάλες από την Χριστίνα Παπουτζή

  Ένα πρόγραμμα στην Processing όπου μπορείτε να ζωγραφίσετε στην μαύρη οθόνη με ροζ μπάλες κουνώντας απλά το ποντίκι σας. Κάνοντας κλικ καθαρίζετε την οθόνη. Δοκιμάστε το! Ο κώδικας του προγράμματος: void setup() {   size(800,600);   background(0); } void draw() {   noStroke();   fill(250,150,250);   ellipse(mouseX+random(-20,20),mouseY+random(-20,20),30,30); } void mousePressed() {    background(0); }

 • Προγράμματα

  Τυχαίες χρωματιστές τελείες

  Ένα πρόγραμμα στην Processing από τον μαθητή του ομίλου μας Δημήτρη Μιχαλίτσα. Σε έναν πράσινο καμβά με διαστάσεις 500Χ300 διαρκώς εμφανίζονται τελίτσες τυχαίου χρώματος και μεγέθους σε τυχαίες θέσεις. Ο κώδικας του προγράμματος: void setup() { size(500,300); background(#34E51E); } void draw() { strokeWeight(random(5,10)); point(random(0,500),random(0,300)); stroke(random(0,255),random(0,255),random(0,255)); }

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων