ΣΤ2

Σχολικό έτος: 
2012-2013
Αγόρια: 
9
Κορίτσια: 
7
Σύνολο μαθητών: 
16

Συμμετοχή στα προγράμματα

Συμμετοχή στις δραστηριότητες