Β Τάξη

Σχολικό έτος: 
2012-2013
Αγόρια: 
12
Κορίτσια: 
11
Σύνολο μαθητών: 
23