Τμήματα 2013-2014

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α τάξη 11 11 22
Β Τάξη 12 12 24
Γ Τάξη 12 11 23
Δ Τάξη 13 10 23
Ε Τάξη 11 13 24
ΣΤ Τάξη 16 7 23
75
64
139