Δ Τάξη

Σχολικό έτος: 
2013-2014
Αγόρια: 
13
Κορίτσια: 
10
Σύνολο μαθητών: 
23

Συμμετοχή στις δραστηριότητες