Ε Τάξη

Σχολικό έτος: 
2013-2014
Αγόρια: 
11
Κορίτσια: 
13
Σύνολο μαθητών: 
24

Συμμετοχή στις δραστηριότητες