Β Τάξη

Σχολικό έτος: 
2013-2014
Αγόρια: 
12
Κορίτσια: 
12
Σύνολο μαθητών: 
24