Δ τάξη

Σχολικό έτος: 
2014-2015
Αγόρια: 
12
Κορίτσια: 
11
Σύνολο μαθητών: 
23