Τμήματα 2015-2016

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Α τάξη 11 11 22
Β τάξη 11 11 22
Γ τάξη 11 11 22
Δ τάξη 12 11 23
Ε τάξη 11 11 22
ΣΤ τάξη 13 10 23
69
65
134