Ε τάξη

Σχολικό έτος: 
2016-2017
Αγόρια: 
12
Κορίτσια: 
11
Σύνολο μαθητών: 
23

Συμμετοχή στις δραστηριότητες