Β τάξη

Σχολικό έτος: 
2016-2017
Αγόρια: 
11
Κορίτσια: 
11
Σύνολο μαθητών: 
22

Συμμετοχή στα προγράμματα

Συμμετοχή στις δραστηριότητες