Β τάξη

Σχολικό έτος: 
2017-2018
Δάσκαλος/α τμήματος: Μπλούχου Στεφανία
Αγόρια: 
11
Κορίτσια: 
11
Σύνολο μαθητών: 
22

Συμμετοχή στις δραστηριότητες