Ε τάξη

Σχολικό έτος: 
2018-2019
Δάσκαλος/α τμήματος: Σταυρίδης Παύλος
Αγόρια: 
10
Κορίτσια: 
11
Σύνολο μαθητών: 
21

Συμμετοχή στις δραστηριότητες