Β τάξη

Σχολικό έτος: 
2018-2019
Αγόρια: 
11
Κορίτσια: 
10
Σύνολο μαθητών: 
21