Γ τάξη

Σχολικό έτος: 
2019-2020
Δάσκαλος/α τμήματος: Πουγαρίδου Παρασκευή
Αγόρια: 
11
Κορίτσια: 
11
Σύνολο μαθητών: 
22

Συμμετοχή στις δραστηριότητες