Υποδομές του σχολείου μας

Αίθουσα αγγλικών
Αίθουσα μουσικής - εικαστικών
Αίθουσα ομίλων ρομποτικής
Αίθουσες διδασκαλίας
Βιβλιοθήκη "Άλκη Ζέη"
Εργαστήριο Η/Υ