Αίθουσα αγγλικών

Η αίθουσα αγγλικών βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του σχολείου μας και είναι εξοπλισμένη με διαδραστικό πίνακα. Στην αίθουσα αυτή διδάσκονται τα μαθήματα αγγλικών για όλες τις τάξεις του σχολείου. Επίσης χρησιμοποιείται και από το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό για την εφαρμογή διδασκαλιών με την βοήθεια του διαδραστικού πίνακα.