Αίθουσα μουσικής - εικαστικών

Η αίθουσα μουσικής - εικαστικών βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του σχολείου μας και χρησιμοποιείται για την διδασκαλία των μαθηματων της μουσικής και των εικαστικών για όλες τις τάξεις του σχολείου μας. Είναι εξοπλισμένη με μουσικά όργανα, ηχοσύστημα υψηλής απόδοσης καθώς και με πινέλα, χρώματα και άλλα υλικά κατασκευών.