Αίθουσα ομίλων ρομποτικής

Σε αυτήν την αίθουσα πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των ομίλων εκπαιδευτικής ρομποτικής, καθώς και τα μαθήματα ρομποτικής του πρωινού ωραρίου του σχολείου μας.