Αίθουσα ομίλων ρομποτικής

Σε αυτήν την αίθουσα πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των ομίλων εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με 4 σετ Lego NXT Education, 4 πακέτα Lego WEDO Education, 2 Bee-bot, 2 Probot, 4 σετ Picoboard, 2 σετ Makey Makey καθώς και με ειδικά διαμορφωμένη πίστα δοκιμών των κατασκευών των μαθητών.