Αίθουσες διδασκαλίας

Στον πρώτο όροφο του σχολείου μας βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας των έξι τάξεων.

Αίθουσα της Β΄τάξης Αίθουσα της Γ΄τάξης Αίθουσα της Δ΄τάξης Αίθουσα της Ε΄τάξης Αίθουσα της ΣΤ΄τάξης