Εργαστήριο Η/Υ

Το εργαστήριο Η/Υ βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του σχολείου και χρησιμοποιείται κυρίως για την διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις. Επίσης χρησιμοποιείται για τις συνεδρίες του απογευματινού Ομίλου Προγραμματισμού καθώς και για σεμινάρια και ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Παράλληλα το εργαστήριο χρησιμοποιείται και από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας για διάφορες εκδηλώσεις. Διαθέτει πλέον 11 λειτουργικούς σταθμούς εργασίας οι οποίοι καλύπτουν οριακά τις ανάγκες του σχολείου.