Εκπαιδευτικοί 2014-2015

Καθηγήτρια Γερμανικών
Καθηγητής Πληροφορικής
Καθηγητής Γαλλικών
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνη βιβλιοθήκης - ενισχυτική διδασκαλία
Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
Καθηγήτρια Αγγλικών