Εκπαιδευτικοί 2015-2016

Καθηγήτρια Γερμανικών
Καθηγητής Πληροφορικής
Καθηγητής Γαλλικών
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνη βιβλιοθήκης - ενισχυτική διδασκαλία
Δασκάλα Ειδικής Αγωγής
Καθηγήτρια Αγγλικών