Εκπαιδευτικοί 2016-2017

Καθηγήτρια Γερμανικών
Καθηγητής Πληροφορικής
Καθηγητής Γαλλικών
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνη βιβλιοθήκης - ενισχυτική διδασκαλία
Καθηγήτρια Αγγλικών