Εκπαιδευτικοί 2017-2018

Καθηγήτρια Γερμανικών
Καθηγητής Πληροφορικής
Καθηγητής Γαλλικών
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνη βιβλιοθήκης - ενισχυτική διδασκαλία
Καθηγήτρια Αγγλικών