Εκπαιδευτικοί 2018-2019

Καθηγήτρια Γερμανικών
Καθηγητής Πληροφορικής
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνη βιβλιοθήκης - ενισχυτική διδασκαλία
Καθηγήτρια Αγγλικών
Καθηγήτρια Γαλλικών