Αντωνογιάννη Βασιλική

Τμήμα: Β τάξη
Μέρες/ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 10-11:30

Δασκάλα, κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές Παιδαγωγικής» με κατεύθυνση «Σχολική Παιδαγωγική (Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα) και Νέες Τεχνολογίες».

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας: Έρευνα με θέμα: Ο καλός, ο κακός, ο διασκεδαστικός και ο φωνακλάς δάσκαλος. Μαθητές ελληνικών δημοτικών σχολείων περιγράφουν τον «καλό» και τον «κακό» δάσκαλο.

Πλήρες βιογραφικό: 

Συμμετοχή σε ομίλους